Η ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ»